Incasso: liquiditeit begint bij goed debiteurenbeheer

Voor ondernemers is het betalingsgedrag van hun debiteuren letterlijk van levensbelang. Advocatenkantoor Vlasman kan bogen op een jarenlange ervaring in het kader van de incassering van openstaande vorderingen.

Mr. Vlasman adviseert en procedeert in het kader van incasso voor grote en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Daarbij wordt op heldere en efficiënte wijze het gehele incassotraject doorlopen.

Mede ingegeven door de verhoudingen als door de cliënt worden geschetst, wordt een keuze gemaakt voor de minnelijke weg dan wel voor een procedure, al dan niet voorafgegaan door het leggen van beslagen.

Ook ten aanzien van de daarbij te hanteren tarieven worden heldere afspraken gemaakt, zodat de cliënt weet waar hij aan toe is.

Neem contact met ons op

Home Incasso